Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Jeżyki
Jeżyki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy I syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski z, w, d, s w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

Wiersz: Życzenia
Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenkę śpiewa wnusia
Aby babcia i dziadunio w zdrowiu długo żyli
Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili

 

Piosenka

 

Moja babcia i mój dziadek”
Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada moja babcia
I mój dziadek

Poprosimy teraz babcie, babciu z tajemnicza miną
Opowiadaj swoja bajkę a za każdym razem inną
Ref.....

Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę, całkiem nową prosto z głowy

 

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

 • Zapoznanie dzieci zpostacią Św. Mikołaja.

 • Przygotowanie dzieci na wizytę wspaniałego gościa, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowywanie się oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.

 • Nauczenie piosenki o Św. Mikołaju, wprowadzenie dzieci w uroczysty i świąteczny nastrój.

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 • Rozwijanie umiejętności społecznych.

 • Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach. Przestrzeganie zasady używania podstawowych zwrotów grzecznościowych z własnej inicjatywy, bez przypominania dorosłych.

 • Próba zapamiętywania krótkich poleceń nauczyciela i przekazywania ich rodzicom.

 • Nauka korzystania z pomocy dorosłych w przedszkolu. Zgłaszanie złego samopoczucia czy objawów chorobowych.

 • Wiersz:

 • ,,Drogi Mikołaju”

  Drogi święty Mikołaju
  Przybądź do nas, bo już czas.
  Wszystkie dzieci Cię kochają
  i serduszka biją nam.
  Tu w przedszkolu wielu dzieciom
  serca biją niby młot.
  Nie pozwól nam długo czekać,
  bo nadchodzi ciemna noc.

Piosenka „Taniec dla Mikołaja”

 

I. Mikołaju nasz Kochany

Ty przynosisz nam prezenty

A my dziś dla Ciebie mamy

przepiękne występy

 

Ref:

Jedną nóżką ruszam zgrabnie

drugą też zatańczę ładnie

bioderkami kręcę wkoło

śmieje się wesoło (2x)

                                          

 1.                                                                     II. A Mikołaj wszystko widzi
  1.                                                                  Nawe kiedy dzieci śpią
   1. wie jak jedza, myją zęby

    i czy grzeczne są

     

    Ref: (2x)

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad:

 1. Wzbudzanie zainteresowania zjawiskami przyrody. Zapoznawanie z symbolami oznaczającymi pogodę. Wzbogacanie słownictwa w tym temacie, swobodne używanie go.

 2. Nauka poprawnego wypowiadania się, prowadzenia dialogu na określony temat.

 3. Utrwalanie sposobów poprawnego posługiwania się pędzlem i kredkami.

 4. Dostrzeganie rytmów w otoczeniu, odtwarzanie ich przy pomocy obrazków, przedmiotów, znaków, dźwięków.

 5. Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, poprawne stosowanie ich w zadaniach i zabawach

 6. Dostrzeganie prawidłowości i zależności między przedmiotami w najbliższym otoczeniu

 7. Wyrażanie emocji poprzez różne formy ekspresji

 8. Próby uzasadniania własnych wyborów i sądów

 9. Nauka zgodnego współdziałania w zespole w ramach powierzonych zadań lub zabaw dowolnych

 10. Doskonalenie sprawności narządów mowy poprzez zabawy ortofoniczne i ćwiczenia artykulacyjne

 11. Utrwalenie pojęcia para. Tworzenie zbiorów przedmiotów, obrazków. Rozpoznawanie cyfr 1, 2, 3, kojarzenie ich z odpowiednią liczebnością zbiorów.

 12. Nabywanie sprawności w układaniu puzzli2, 3, 4, 5, 6 elementowych. Rozwijanie logicznego myślenia, spostrzegawczości wzrokowej i umiejętności manualnych.

 13. Rozwiązywanie zagadek słownych, słuchowych i wzrokowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

 14. Zapoznawanie z wizerunkiem i sposobem życia zwierząt leśnych i domowych. Zachęcanie do opiekowania się nimi przez cały rok, a szczególnie zimą. Zabawy słowotwórcze i dźwiękonaśladowcze

 15. Zapoznanie z pracą elektryka

 16. Zapoznanie z historią święta pluszowego misia. Wesołe zabawy z misiami, wykorzystanie maskotek w różnorodnej działalności edukacyjnej. Uczulenie na aspekt wychowawczy w obchodzeniu się z zabawkami w domu i w przedszkolu.


 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:

 • Wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie.

 • Dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.

 • Osiąganie zadowolenia w wyniku podejmowania kontaktów z innymi dziećmi oraz dorosłymi.

 • Poznawanie siebie nawzajem.

 • Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych .

 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

 • Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.

 • Tworzenie okazji do zdobywania doświadczeń w obserwowaniu, eksperymentowaniu i odkrywaniu własnych zainteresowań.

 • Zapoznanie z najbliższymi ekosystemami przyrodniczymi.

   

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności analizy I syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski z, w, d, s w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania onajbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

 

Wiersz:

Życzenia
Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenkę śpiewa wnusia
Aby babcia i dziadunio w zdrowiu długo żyli
Aby uśmiech dla nas mieli w każdej wolnej chwili

 

 

Piosenka

Moja babcia i mój dziadek”
Moja babcia i mój dziadek
To wspaniali są dziadkowie
Dziadek mnóstwo zna zagadek
Babcia bajkę nam opowie
Ref. Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek
Jakie wnukom opowiada moja babcia
I mój dziadek

Poprosimy teraz babcie, babciu z tajemnicza miną
Opowiadaj swoja bajkę a za każdym razem inną
Ref.....

Posadzimy teraz dziadka na fotelu wiklinowym
Dziadku powiedz nam zagadkę, całkiem nową prosto z głowy

 

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień:

 • Zapoznanie dzieci z postacią Św. Mikołaja.

 • Przygotowanie dzieci na wizytę wspaniałego gościa, zwrócenie uwagi na kulturalne zachowywanie się oraz cierpliwe czekanie na swoją kolej.

 • Nauczenie piosenki o Św. Mikołaju, wprowadzenie dzieci w uroczysty i świąteczny nastrój.

 • Rozwijanie sprawności manualnych.

 • Rozwijanie umiejętności społecznych.

 • Wiersz:

   

  ,,Drogi Mikołaju”

  Drogi święty Mikołaju
  Przybądź do nas, bo już czas.
  Wszystkie dzieci Cię kochają
  i serduszka biją nam.
  Tu w przedszkolu wielu dzieciom
  serca biją niby młot.
  Nie pozwól nam długo czekać,
  bo nadchodzi ciemna noc.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:

1..Poznanie przedszkola, sali zabaw, oraz innych miejsc, takich jak: łazienka, szatnia oraz plac zabaw.
2.Kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy (korzystanie ze wspólnych zabawek , kącików zainteresowań), umiejętne dzielenie się przestrzenią do zabawy oraz zabawką.
3.Wyrabianie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas rozstania z rodzicami.
4.Kształtowanie umiejętności informowania opiekunów o własnych potrzebach i problemach.
5.Poznanie kodeksu zachowania ilustrowanego obrazkami (kulturalne jedzenie, toaleta, wspólna zabawa).

6.Poznanie piosenki pt.”Przedszkolak”


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-03