Strona głowna  /  Aktualności
Witamy na stronie naszego przedszkola!
Aktualności

Inspektor ochrony danych - Małgorzata Sapalska

Adres poczty elektronicznej - inspektor@cbi24.pl

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-29 19:51:52

SPRAWOZDANIE Z AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018


 

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać dzieciom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

21 września uczniowie Przedszkola nr 11 w Grucznie, zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie grupy przedszkolne pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-09-29 19:51:02

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-07-17 21:16:06

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-07-17 21:13:07