Strona głowna  /  Biedronki
Biedronki

Zadania Dydaktyczno - Wychowawcze na miesiąc wrzesień:

 • poznaje nauczycielki i panie pracujące w grupie

 • poznaje wygląd swojej sali, zabawki i pomoce dydaktyczne

 • poznaje kolegów i koleżanki z grupy

 • potrafi przedstawić się imieniem

 • utrwala znajomość imion pań, kolegów i koleżanek

 • nawiązuje relacje z personelem przedszkola i rówieśnikami w grupie

 • poznaje zasady panujące w grupie, stara się ich przestrzegać

 • zachęcone samodzielnie korzysta z toalety, myje i wyciera ręce

 • rozpoznaje swój znaczek w szatni, w sali i w łazience

 • kształtuje umiejętność właściwego korzystania z zabawek

 • współdziała w zabawie

 • wyrabia nawyk odkładania zabawek na miejsce

 • wyrabia nawyk stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami

i dorosłymi

 • rozwija umiejętności plastyczne i wokalne

 • aktywnie włącza się do zabaw ruchowych

 • dba o bezpieczeństwo swoje innych podczas pobytu w przedszkolu

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W KWIETNIU:

 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

 2. Zapoznanie z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą. Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą.

 3. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.

 4. Łączenie opisu słownego z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na wybraną cechę. Porównywanie liczebności zbiorów. Odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych.

 5. Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

 6. Wdrażanie do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu.

 7. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę. Wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań wobec przyrody.

 8. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, motoryki małej.

 9. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej.

 10. Nabywanie sprawności ruchowej i zwinności, kształtowanie równowagi, szybkości.

 

 

Wiersz "Cukrowy baranek" E. Szelburg - Zarembina

Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko meczy
święte „Alleluja”...

 

Piosenka „Pisanki, kraszanki”

1) Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

2) Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne…


3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,

aż goście świąteczni do drzwi zapukali
Wielkanocni goście czasu nie tracili
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne…

Zadania dydaktyczno - wychowawcze realizowane w marcu:

 1. Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia. Posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.

 2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w ogrodzie, podczas spaceru – rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu (rośliny, powracające ptaki).

 3. Rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia. Uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.

 4. Poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów. Poznanie różnego rodzaju nasion i roślin które z nich wyrosną. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej, utrwalenie wiadomości o rozwoju rośliny.

 5. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt domowych, gospodarskich. Poznanie specyfiki pracy rolnika.

 6. Przeliczanie w granicach możliwości dzieci. Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

 7. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.

 8. Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek, ilustrowania utworu ruchem.

 9. Rozwijanie ekspresji plastycznej – malowanie dużych powierzchni. Rozwijanie motoryki małej poprzez różne techniki plastyczne.

 10. Doskonalenie czynności: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi. Kształtowanie nawyków higienicznych.

 

 

Wiersz „Pierwszy kwiat wiosny”

 

Przebiśniegi białe
pierwsze zakwitają,
zieloną łodyżką
śniegi przebijają.

Śnieg wokół topnieje.
Kwiatuszek się chwieje,
wiosna go wołała,
sukienkę mu dała!


 

Piosenka „Powrót bocianów”

 

Przyleciały z daleka i krążyły nad łąką.
Zobaczyły je dzieci, gdy rankiem wzeszło słonko.

Zobaczyły je dzieci, powitały radośnie:
-A witajcie bociany, powiedzcie nam o wiośnie.
Przeleciały nad wioską, kołowały powoli,
aż przysiadły na gnieździe, na starej tej topoli.
Siadły na swej topoli, stare gniazda poznały,
dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały.

 

Zadania dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc luty

 

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat znanych baśni i bajek.

 2. Doskonalenie umiejętności ilustrowania utworu ruchem.

 3. Poznanie nowych technik plastycznych, zachęcanie do tworzenia.

 4. Rozpoznawanie i nazwanie emocji, wczuwanie się w emocji innych osób, rozwijanie empatii.

5. Doskonalenie sprawności manualnej, usprawnianie motoryki małej.

6. Rozpoznawanie kolorów podstawowych i pochodnych

7. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

8. Kształtowanie orientacji-przestrzennej, rozpoznawanie figur geometrycznych.

 

 

Wiersz

Kolory”

K. Czaplicka

 

Na błękitnym niebie
Żółte słońce świeci,
A zielone drzewo 
Woła: Chodźcie, dzieci.

Już białe obłoki 
Szybują wysoko,
A czarna jaskółka 
Puszcza do was oko (…)

 

 

 

 

Piosenka

Kotek Puszek”

U. Smoczyńska

 

Kotek Puszek z czarną łatką

Dziś w przedszkolu był z Agatką

A z kieszeni u fartuszka

Wyglądały małe uszka.

 

Nagle ruszył się fartuszek

Na podłogę skoczył Puszek

Teraz będziesz kotku z nami

My już ciebie nie oddamy.


Ostatnia aktualizacja: 2019-09-14