Rada Rodziców

Radę Rodziców w Przedszkolu nr11 w Grucznie tworzą:
 
Przewodnicząca: Anna Stożek
Zastępca: Weronika Mariańska
 
Skarbnik: Anna Stożek
 
Protokolant: Agata Górska
 
 
Członkowie:
Małgorzata Heyer
Katarzyna Manys
Paulina Witkowska
Tomasz Śpica
Paulina Trochowska
Robert Sosnowski
Beata Jasyk-Pieczka