Kontakt
Przedszkole nr 11

Jeżyki

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień:

  1. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

  2. Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach , dzielenie się zabawkami , równe traktowanie wszystkich kolegów.

  3. Posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między.

  4. Poznanie zawodu kucharza i policjanta.

 

Piosenka „Przedszkole drugi dom”

 

I. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali,
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam
Przedszkole drugim domem jest.

II. Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka, i miś,
w co będziemy bawić się dziś?
Ref.: Ja chodzę…

III. Zamiast mamy, panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref.: Ja chodzę…

 

Wiersz „Na ulicy”

 

Gdy zamierzasz przejść przez jezdnię,

Na chodniku przystań bokiem.

Popatrz w lewo bystrym okiem,

Skieruj w prawo wzrok sokoli,

Znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna więc swobodnie

Mogą przez nią przejść przechodnie.

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik:

  1. Kształtowanie umiejętności posługiwania się matematycznymi pojęciami.

  2. Utrwalanie nazw i wyglądu wybranych warzyw i owoców oraz poznanie grzybów jadalnych i trujących.

  3. Obserwacja przyrody – jesienią oraz zmian w niej zachodzących.

  4. Zbiór darów jesieni – urządzanie kącika przyrodniczego.

  5. Zapoznanie z zawodem rolnika i leśniczego.