Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

 1. Integrowanie grupy, zachęcanie do współdziałania, stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji.

 2. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, wdrażanie do samodzielności.

 3. Ustalenie norm i zasad panujących w grupie, wspólne stworzenie Kodeksu Przedszkolaka.

 4. Poznanie zasad dobrego wychowania, zachowania przy stole, wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych.

 5. Zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, sygnalizacją świetlną, znakami drogowymi, wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

 1. Obserwowanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku, zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni.

 2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew owocowych, owoców rodzimych i egzotycznych oraz warzyw (budowa, części warzywa), przygotowania przetworów.

 3. Poznanie wybranych gatunków zwierząt, grzybów i roślin (nasiona, owoce, liście) występujących w lesie oraz parku.

 4. Kształtowanie umiejętności dostrzegania regularności i rytmu. Klasyfikowanie, dodawanie, odejmowanie na konkretach, kodowanie.

 

Piosenka „Wietrzyk - psotnik”

Wiatr zapukał w okno do dzieci
„halo! hej! starszaki, jak leci.
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do Waszego przedszkola”

Ref. Nie, nie, nie!

Wietrzyku - psotniku
- masz chmurki przegonić
utulić sarenki w lesie.
Kałuże osuszyć
 i liście posprzątać
bez Ciebie cóż zrobi jesień?

 

„A ja chcę rozkręcać zabawki
albo rozkołysać huśtawki.

Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki

Zbudzić Wasze misie i lalki.

 

Ref. Wietrzyku – psotniku…

 

Wiersz „Jesienią” M. Konopnicka

Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.


Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.

— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!


— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD:

 1. Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju, budowanie postawy patriotycznej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.

 2. Kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej, budzenie zainteresowania regionem i miejscem zamieszkania, poznanie tradycji regionu: strój, mowa, taniec.

 3. Wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowania teatrem.

 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie wybranych gatunków ptaków oraz ich zwyczajów (np. wędrówki), dokarmianie.

 5. Rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania.

 6. Wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu, poczucia rytmu.

 

 

Listopadowa piosenka”
Płyną niebem ciemne chmury, wiatr w kominie śpiewa,
I ostatnie złote liście, opadają z drzewa,
Ref: Listopadowa piosenka, jak deszczu kropelka,
Listopadowa piosenka, kap, kapu, kap
Już listopad wieje chłodem, kropi zimnym deszczem,
W parku trzęsą się chochoły jakby miały dreszcze
Ref: Listopadowa piosenka...
Pan listopad swój parasol mocno w ręce trzyma
I powiada, że niedługo przyjdzie do nas zima
Ref: Listopadowa piosenka...

 

Wiersz „Odloty” S. Szuchowa
Ptaszki, ptaki wędrowniki! Gdzie lecicie?
- Do Afryki!
Lecimy całą gromadą
dalej, niż pociągi jadą!
Będziemy machać skrzydłami
nad górami, okrętami...
I jaskółki, muchołówki,
skowronki, kretogłówki,
dudki, kukułki i jerzyki
poleciały do Afryki.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ:

 1. Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych. Uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, rozwijanie postawy empatii.

 2. Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach własnych, dostrzeganie i rozumienie uczuć innych ludzi.

 3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, kodowania i dekodowania informacji.

 4. Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem.

 5. Obserwowanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla zimy.

 

Moja babcia, mój dziadek” B. Szelągowska

Czy zimno za oknem, czy deszcz z nieba pada.

Prześliczne mi bajki, babciu opowiadasz.

Dzięki Tobie umiem rysować kaczuszki.

Wiem też, jak mam wkładać buciki na nóżki.

Z babcią jest wesoło, zawsze się uśmiecha

I przyrządza smakołyki, ciągle w garnkach miesza

Potem palce liżą , kochające wnuki.

Gdy babunie rozpieszczają małe łakomczuchy!

Za wszystko to, babciu Tobie dziś dziękujemy.

Życzymy dużo zdrowia i mocno całujemy.

Nigdy się nie nudzę, nawet, kiedy leje,

gdy Ty ze mną dziadku, bawisz się i śmiejesz!

Pomogłeś mi dziadku, ulepić bałwana.

I mnie przytuliłeś, gdy stłukłem kolano

Dziadziuś to ma pomysły! Muszę przyznać to szczerze!

To na grzyby, to w góry lub na ryby zabierze.

Chętnie bawi się w Indian, wie, jak stroją się damy,

A najbardziej to lubię, kiedy w planszówki gramy.

I znowu to Ci powiemy, choć wiesz to przecież,

że kochamy Cię dziadku, najbardziej na świecie.

 

Piosenka „Cza cza dla Babci i Dziadka”.

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie
Dla babci tańczyć możemy i co dzień
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak:
Kochana babciu żyj sto lat!
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochana babciu żyj sto lat,
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza!

 

Dla dziadka czaczę tańczymy na lodzie
Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak
Kochany dziadku żyj sto lat …

 

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby
Malują uśmiech bez pędzla i farby
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak …

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY:

 1. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, wdrażanie do przestrzegania bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie.

 2. Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych.

 3. Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, zjawisk, itp.,

 4. Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na piękno, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi.

 5. Posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami, zapisywanie działań matematycznych. Kodowanie, dekodowanie informacji.

 

MRÓZ”

(Edward Szymański)

Chodził malarz od chaty do chaty,

wszystkie szyby malował nam w kwiaty -

wszystkie szyby malował srebrzyście

w małe gwiazdki i w palmowe liście.

A choć każdy z malarzem się spotkał,

nikt go nie chciał zaprosić do chaty -

nikt za pracę mu nie dał zapłaty ...

 

ŚNIEGOWY BAŁWANEK”
(sł. i muz. J. Koźbielski)

I. Wielka radość dla dzieciarni 
wziąć marchewkę ze spiżarni, 
węgiel czarny, stary garnek mama da. 
Będzie awantura przykra 
bo dozorcy miotła znikła, 
tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma. 
Ref. Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana, 
czekaliśmy tu na niego cały rok. 
Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana, 
tak ulepić to potrafi mało kto. 
II. Stoi bałwan osowiały, 
w głowę gniecie garnek mały, 
miotłę trzyma poczciwina, cały dzień. 
Chciałby tak, jak wszystkie dzieci 
bałwankowe kule lepić, 
z kolegami na podwórzu bawić się. 
Ref. Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana …


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC:

1. Zapoznanie z układem słonecznym (pojęciami: gwiazda, planeta, astronauta, itd.).

2. Rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt domowych, poznanie rodzin zwierząt wiejskich i produktów otrzymanych podczas hodowli.

3. Zapoznanie z cechami charakterystycznymi, oznakami wiosny.

4. Poznanie wybranych gatunków kwiatów wiosennych, pielęgnacji i budowy rośliny.

5. Rozwijanie postawy proekologicznej, poznanie cyklu życia motyla, żaby i pszczoły.

 

Wiersz „Nadchodzi wiosna” A. Surowiec

Nadchodzi wiosna zielona, radosna,

do życia budzi przyrodę i ludzi.

Drzewa okrywa pąkami kwiatów,

w oddali słychać wesoły śpiew ptaków.

Słońcem maluje tęczę na niebie,

by świat rozjaśnić właśnie dla ciebie.

 

Piosenka „Marzec”

Wybiegł zając z lasu, szukał oziminy.

Spotkał się ze sroczką : - Jakie masz nowiny?

-Przyszedł dzisiaj marzec, w białych chmurek tłumie,

Chce pogodą rządzić, lecz rządzić nie umie.

 

Pomaga mu zima i wiosenka młoda.

Rano deszcz ze śniegiem, w południe pogoda.

Nocą szczypie mrozik ,że trudno wytrzymać / 2x

Sama teraz nie wiem, wiosna to czy zima. /2x