Kontakt
Przedszkole nr 11

Regulamin dz autobus

Regulamin dzieci dojeżdżających autobusem do Przedszkola Nr 11 w Grucznie
 
 
Zasady współpracy Rodziców (opiekunów prawnych) dzieci dojeżdżających i Przedszkola nr 11 w Grucznie
 
       Do przedszkola nr 11 w Grucznie dojeżdżają dzieci z następujących okolicznych wsi: Chrystkowo, Topolinek, Grabowo, Górne Gruczno, Małociechowo, Poledno, Parlin, Kosowo, Dworzysko, Niedźwiedź.
 
       Zadaniem Przedszkola jest dostarczenie dziecku, które podlega obowiązkowi szkolnemu biletu miesięcznego. Przedszkole nie jest zobowiązane kupować biletu dziecku, które nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
       Rodzic (opiekun prawny) jest odpowiedzialny za posiadanie przez dziecko biletu przy sobie w czasie podróży. Należy dziecku zapewnić odpowiednie etui do biletu.
Za zgubienie biletu konsekwencje ponosi rodzic (opiekun prawny).
Rodzic  (opiekun prawny) jest zobowiązany do doprowadzenia dziecka do przystanku oraz przekazania pod opiekę opiekunowi szkolnemu w autobusie oraz oczekiwania na dziecku na przystanku autobusowym i odebrania dziecka z autobusu. W przypadku kiedy rodzic lub upoważniony przez rodzica opiekun pełnoletni nie czeka na dziecko na przystanku - dziecko wraca do przedszkola autobusem pod opieką nauczyciela.
Z przystanku w Grucznie rano - na prośbę i za upoważnieniem Rodzica (opiekuna prawnego) - odbiera dzieci pracownik Przedszkola nr 11 - woźny p.Marek Dyjach i doprowadza dzieci do Przedszkola.
Po południu - na prośbę i za upoważnieniem Rodzica (opiekuna prawnego) - dzieci odprowadzane są przez nauczycielki lub personel niepedagogiczny Przedszkola.
Rodzic (opekun prawny) jest zobowiązany do ciągłego uświadamiania konieczności respektowania i przestrzegania ustalonych zasad bezpiecznego i klulturalnego zachowania się podczas doprowadzania i odprowadzania dziecka oraz w czasie podróży. Rodzic (opiekun prawny) jest zobowiązany do egzekwowania od dziecka właściwego zachowania oraz współdziałania z Przedszkolem w tym zakresie.
 
Dziecko dojeżdżające musi posiadać zeszyt korespondencji, w którym nauczyciel będzie przekazywał ważne dla Rodzica (opiekuna prawnego) informacje. Rodzic (opekun prawny) zaświadcza zapoznanie się z notatką podpisem bądź kieruje do nauczyciela informację zwrotną.
Zeszyt korespondencji nie może być jedyną formą kontaktu Rodzica (opekuna prawnego) z Przedszkolem. Wskazane jest, aby Rodzic (opiekun prawny) przynajmniej raz w miesiącu przyjechał do Przedszkola w celu zapoznania się z aktualnościami, kontaktu z wychowawcą i uregulowania bieżących opłat.