Strona głowna  /  Ewaluacja
Ewaluacja
 
Szanowni Państwo,
 
 
   W najbliższym czasie w Przedszkolu Nr11 pojawi się zespół ds. ewaluacji, który przez kilka dni będzie się przyglądał naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania przedszkola. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.
   Ewaluacja zewnętrzna jest ważnym elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej  z 7 października 2009r. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowanie systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało wymagania wobec szkół, dotyczące różnych dziedzin: od wyników nauczania, przez rozwijanie aktywności uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie (pełna lista wymagań na stronie www.npseo.pl).
   Wizytatorzy ds. ewaluacji starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami i partnerami placówki. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami.
   Zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji w dn. 15.01.2014 o godz. 15.30 Przedszkola Nr 11 w Grucznie.
   Poproszoną Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo nasze przedszkole. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnie wizytatorom w przedszkolu.
   Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.nnpseo.pl w zakładce "Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły".
   Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą przedszkolną społeczność.
 
Z wyrazami szacunku,
Joanna Kornowska - Zielińska
 
 
 
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Przedszkolu Nr 11 w Grucznie pod numerem telefonu: +48 52 33 19314
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2014-01-12